Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Vårt uppdrag

Svensk konståknings vision

Vår vision ger oss en gemensam bild av det vi vill uppnå.

Alla på is – hela livet!
Svensk konståkning vill bli bäst i världen för alla på alla nivåer.

Svensk konståknings mission

Vår mission tydliggör vad vi gör för att nå vår vision.

Synligare, Starkare, Stoltare
Vi ska ta en tydligare plats på den svenska idrottsarenan och inom internationell konståkning. Vi ska göra det enkelt och glädjefyllt att vara en del av svensk konståkning hela livet, oavsett förutsättningar och ambition. Vi ska vara en framgångsrik idrott. Vi ska vara stolta över alla delar av svensk konståkning

Synligare Sportsliga framgångar, internationell och nationell påverkan, nationella och internationella arrangemang, kommunicerar (internt och externt), inkluderande och välkomnande verksamheter, shower, tävlingar, uppvisningar, tydlighet i vad svensk konståkning står för. Starkare Växa och behålla, stöttande och flexibel organisation, stärkt och hållbart ledarskap inom alla områden, allsidig och uppbyggande verksamhet. Stoltare Trygga och inspirerande idrottsmiljöer.  

Svensk konståknings värdegrund

Värdegrunden beskriver de värden som vi vill ska styra och genomsyra all verksamhet inom svensk konståkning.

Glädje, Glöd och Gemenskap
Glädje, glöd och gemenskap är drivkrafterna i vår verksamhet. Vi vill bedriva och utveckla verksamheten så att vi har roligt, mår bra och presterar efter egen förmåga, intresse och vilja. I konståkningens gemenskap är och känner sig alla välkomna.

Svensk konståknings kärnvärden

Våra kärnvärden tydliggör det som utmärker konståkningen som idrott.

  • Mod
  • Balans
  • Precision
  • Passion

Ytterligare värden i konståkningen som förstärker vår kommunikation.

  • Spänning
  • Dramatik
  • Teknik
  • Mer än en idrott

Publicerad: 2022-10-24

Senast uppdaterad: 2022-12-20

Samarbetspartners