Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Organisation

Organisationsöversikt Svenska Konståkningsförbundet

Svenska Konståkningsförbundets högsta beslutande organ är Förbundsmötet som genomförs vartannat år.

Förbundsstyrelsen
Svenska Konståkningsförbundets leds av en förbundsstyrelse bestående av sex ledamöter och en ordförande. Förbundsstyrelsen väljs av Förbundsmötet.

Valberedning
Valberedningen väljs av förbundsmötet och består av en ordförande och två ledamöter. Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen med uppdrag att inför förbundsmötet ge förslag till en väl sammansatt styrelse samt revisorer.

Etik- och disciplinnämnd
Etik- och Disciplinnämndens (EDN) uppdrag är att handlägga etiska frågeställningar och inkomna disciplinärenden utifrån RF:s stadgar . EDN har bestraffningsrätt. De tre påföljder som idrottens regelverk tillämpar är tillrättavisning, böter och avstängning (tidsbegränsad). EDNs sammansättning beslutas av föreningar och distrikt på Svenska Konståkningsförbundets årsmöte.

Kommittéer
Det finns idag sju (7) kommittéer med uppdrag att säkerställa en kontinuerlig och enhetlig utveckling och hantering av regler, bedömning, sportslighet och kompetens.

Råd
Svenska Konståkningsförbundet har, vid sidan av kommittéorganisationen, utsett ytterligare stödorgan i form av Råd som arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen med att stödja kansli, komittéer, föreningar, enskilda åkare och tränare med rådgivning. Råden skall främst erbjuda kunskapsmässigt stöd efter behov och inte driva aktivt utvecklingsarbete.

Förbundskansli
Till sin hjälp har styrelse och kommittéer ett förbundskansli som finns placerat i Idrottens Hus i Stockholm. Kansliet leds av en förbundschef som tillsammans med kanslipersonalen ska verkställa det som styrelse och kommittéer beslutar om.

Distrikt och föreningar
Svenska Konståkningsförbundet är geografiskt indelat i 11 distrikt, vilka är en viktig del i förbundets arbete. Distrikten samlar 147 föreningar spridda från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Merparten av dessa är egna föreningar medan ett knappt 20-tal är sektioner inom en större förening.


Publicerad: 2022-12-08

Senast uppdaterad: 2022-12-20

Samarbetspartners